تبلیغات
گیاهان طلایی - درختان پسته از گزند سرمازدگی مصون مانده اند
گیاهان طلایی
چهارشنبه 18 فروردین 1389

درختان پسته از گزند سرمازدگی مصون مانده اند

چهارشنبه 18 فروردین 1389

هرچند افزایش ناگهانی دما و گرمازدگی باعث جاماندن خوشه های پسته در لا به لای شاخه ها شده است، اما درختان پسته از سرمازدگی مصون مانده اند.

عضو انجمن پسته کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: افزایش ناگهانی دما باعث گرمازدگی درختان پسته شده است که این پدیده باعث ازدیاد شاخه ها، قطور شدن ساقه و جامدندن خوشه های پسته می شود.

رضا نظری افزود: برغم گرمازدگی محدود درختان پسته در برخی مناطق استان کرمان گزارشی از سرمازدگی در هیچ منطقه ای دریافت نشد و درختان پسته از گزند سرمازدگی مصون مانده اند.

وی تصریح کرد: از اوایل اردیبهشت امکان پیش بینی حجم تولید و وضعیت باردهی درختان پسته میسر می شود و در زمان حاضر که زمان گرده افشانی درختان است، چندان امکان ارزیابی حجم محصول میسر نیست.

 

دستگاههای مبارزه با سرمازدگی وارد شود

نظری با اشاره به اهمیت ماشینهای مبارزه با سرمازدگی گفت: کشورهای بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن ماشینهای مبارزه با سرمازدگی و تولید باد مصنوعی در اطراف باغها امکان جابجایی هوا را فراهم کرده و سرمازدگی را کنترل می کنند. اما ایران دارای چنین امکاناتی نیست.

وی خاطرنشان کرد: هر کدام از ماشینهای مذکور حداقل 10 تا 15 هکتار از باغها را پوشش می دهد که واردات آن می تواند در حفظ درختان پسته و سایر محصولات بسیار موثر باشد