تبلیغات
گیاهان طلایی - ابداع روشی برای رشد سریع انگور
گیاهان طلایی
چهارشنبه 18 فروردین 1389

ابداع روشی برای رشد سریع انگور

چهارشنبه 18 فروردین 1389

محققان به روشی نوین برای شتاب بخشیدن به روند رشد انگور با شناسایی نشانگرهای ژنتیکی موجود در ژنوم انگور (درخت مو) دست یافته اند.

به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی (Science Daily)، انگور یکی از اقتصادی ترین میوه های جهان است اما سه سال طول می کشد تا این گیاه پایا از بذر به میوه مبدل شود.

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی آمریکا راهی برای شتاب بخشیدن به این روند با تکمیل روشی به منظور شناسایی نشانگرهای ژنتیکی موجود در ژنوم انگور (درخت مو) یافته اند که با صفات مطلوب مانند کیفیت میوه، سازگاری محیطی و مقاومت به آفات و بیماریها نزدیکی دارد.

محققان این مرکز تحقیقاتی به سرپرستی گان یوآن ژونگ روش نسبتا سریع و کم هزینه ای برای شناسایی نشانگرهای ژنتیکی نه تنها فقط در انگور که در بسیاری از محصولات زراعی دیگر با استفاده از روشهای توالی DNA ابداع کرده اند.

محققان از این فناوری برای مشخص کردن توالی بخشهای نماینده این ژنوم از 10 واریته انگور کشت شده، شش واریته وحشی و کلون point Noir که در اصل در سال 2007 ارایه شد، استفاده کردند. آنها فیلترهایی برای تصحیح اشتباهات عادی در این فرآیند تهیه کردند و هزاران SNP (یا نوکلئوتیدهای چندریختی) با کیفیت بالا را پیدا کردند. SNPها نشانگرهای ژنتیکی هستند و ارتباط گیاهان با یکدیگر را نشان می دهند.

سپس از 9000 SNP در یک ارزیابی جهت بررسی الگوهای DNA در نقاط تعیین شده در سرتاسر ژنوم رقم زراعی استفاده کردند و روابط و منشا جغرافیایی این ارقام زراعی را مشخص ساختند. انتظار می رود روزی توالی ژنومهای کامل تعداد زیای از انگورها با این روش مشخص شود، اما فعلا محققان از تشخیص آن بخش از ژنوم انگور که آنها را در شناخت صفات مطلوب یاری می کند، خرسندند، زیرا از این طریق می توانند واریته های جدیدی پرورش دهند.

روش این محققان کار شناسایی منشا دیگر انواع گیاهان، مشخص کردن روابط مجموعه های گیاهی دیگر و تسریع ترسیم نقشه ژنی تعدادی از گونه های زراعی را آسان می سازد.