تبلیغات
گیاهان طلایی - كود مخصوص كلزا
گیاهان طلایی
پنجشنبه 7 آبان 1388

كود مخصوص كلزا

پنجشنبه 7 آبان 1388

كود مخصوص كلزا جنوبگان  كودی منحصر بفرد در زمینه تغذیه گیاه كلزا بوده كه تقریبا" مشابهی برای آن در سطح كشور جهت تغذیه اختصاصی گیاه كلزا وجود ندارد . این كود با توجه به نیازهای اصلی گیاه كلزا تهیه شده و در برگیرنده اولویتهای مهم غذایی كلزا می باشد . مقدار مصرف این كود 4 كیلو در 1000لیتر آب و زمان مصرف آن 2 نوبت قبل از گلدهی می باشد . كلزا جزو گیاهانی است كه بذور آنها توانایی جوانه زدن و رشد در دماههای پائین را دارند . به همین علت این گیاه به عنوان یكی از معدود گیاهان زراعی روغنی كه قابلیت كشت درمناطق معتدله با ارتفاعات بالا و تحت شرایط خنك بصورت گیاه زمستانه را دارد ، مطرح می باشد . كلزا می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرارگرفته و موجب افزایش عملكرد دانه این محصولات شود . دارا بودن تیپ های بهاره ، زمستانه و حد واسط امكان كشت این گیاه را در شرایط متفاوت اقلیمی فراهم می سازد . كلزا در بین دانه های روغنی از درصد روغن دانه بالایی ( 45 – 40 درصد ) برخوردار است .

تغذیه كلزا : كلزا نیاز فراوانی به ازت داشته و استفاده از كود ازته برای افزایش عملكرد ضروری می باشد . كلزا برای تولید هر تن دانه ، 60 تا 70 كیلوگرم ازت خالص از خاك جذب می كند. بایستی به این نكته توجه داشت كه مصرف زیاد ازت نیز موجب كاهش درصد روغن دانه می گردد . گیاه كلزا به ازای تولید هر تن دانه ، حدود 15 – 12 كیلوگرم فسفر در هكتار از خاك جذب می كند . همچنین نیاز كلزا به عنصر پتاسیم بالا بوده و كلزا مقدار زیادی از پتاسیم خاك را جذب می نماید . بر خلاف غلات زمستانه كلزا تقاضای زیادی برای جذب گوگرد از خاك دارد .

علائم كمبود عناصر غذایی در گیاه كلزا :

ازت : گیاهان محروم از ازت كوتاه قامت شده و رنگ سبز شاخ و برگ آنها به زردی می گراید . برگهای پیر پژمرده و خشك می شوند .

فسفر : برگها و ساقه ابتدا به رنگ سبز متمایل به آبی تیره و سپس به رنگ ارغوانی در می آیند . گیاه كوتوله شده و ریشه های آن كوتاه می ماند . روغن و پروتئین كلزا بسیار تحت تأثیر مصرف فسفر قرار دارد .

پتاسیم : برگها به رنگ سبز تیره درآمده و حواشی برگ و سطح بین رگبرگها سوختگی موضعی را نشان می دهند . نیاز كلزا به پتاسیم بسیار بالا بوده و بیشترین مقدار جذب پتاسیم در مرحله طویل شدن ساقه می باشد .

گوگرد : بعلت دخالت گوگرد در فتوسنتز ، كمبود آن موجب كاهش كلروفیل شده ، برگها به زردی گرائیده ، غلافها به كندی تشكیل شده و معمولا" كوچك مانده و بطور ناقص با دانه های چروكیده پر می شوند . گوگرد اثر مستقیمی بر روی كیفیت ، رشد و عملكرد دانه دارد .

منیزیم : منیزیم برای تولید كلروفیل و تعداد زیادی از واكنشهای آنزیمی لازم است . نشانه كمبود آن ظهور لكه های زرد مرمرین در برگها و ساقه است كه معمولا" آمیخته با رگه های نارنجی تا ارغوانی می باشد . بر : كلزا بسیار حساس به كمبود بر بوده و مصرف مقادیر جزئی بر موجب افزایش عملكرد دانه به میزان قابل توجهی می شود . بر همچنین محتوای روغن دانه را افزایش داده و تا اندازه ای موجب كاهش میزان اسید اروسیك می گردد . حد مطلوب مقدار عناصركم مصرف در برگهای كلزا موقع ساقه رفتن : آهن PPm 130- 100 روی PPm 5/37 منگنز PPm 40 مس PPm 5/4 بر ppm 25-20 مولیبدن PPm 7/0- 5/0

كود مخصوص كلزا