تبلیغات
گیاهان طلایی - پنبه، منبع غذای انسانهای آینده خواهد بود
گیاهان طلایی
جمعه 17 مهر 1388

پنبه، منبع غذای انسانهای آینده خواهد بود

جمعه 17 مهر 1388

گمان می رود در ابتدا این دانه ها به عنوان غذای ماهی ها و دیگر جانداران مورد استفاده قرار گیرند اما با توجه به رشد سریع جمعیت این دانه ها می توانند به عنوان منبع سرشار از پروتئین مورد استفاده انسانها نیز قرار گیرند.
پنبه از محصولاتی است كه بیش از هفت هزار سال به منظور استفاده از الیاف تحت كشت كشاورزان قرار داشته و اكنون توسط بیش از 20 میلیون كشاورز در 80 كشور تحت كشت است.
پنبه بیش از 40 درصد از الیاف مورد نیاز صنایع پارچه و لباس جهان را تشكیل می دهد اما تا كنون قادر به تولید مواد غذایی برای بشر نبوده است، پدیده ای كه با كمك مهندسی ژنتیك امكانپذیر خواهد شد.
دانه های پنبه منابع غنی از پروتئین به شمار می روند و محصول كنونی پنبه در جهان به اندازه ای است كه به صورت سالانه بتواند نیاز 500 میلیون انسان را تامین كند.

اما این دانه ها تنها در زمانی قابل استفاده خواهند بود كه دوره پیچیده و پرهزینه پالایش را پشت سر بگذارد تا از رنگدانه سمی كه گیاه را از هجوم آفات در امان نگه می دارد پاك شود زیرا جانداران توانایی هضم این ماده را ندارند.

با این حال زدودن این ماده از دانه های پنبه باعث هجوم آفات به دانه ها و الیاف آن خواهد شد.
به همین منظور محققان دانشگاه تگزاس از مهندسی ژنتیكی برای رفع این مشكل كمك گرفتند. این محققان موفق به خاموش كردن ژن ماده سمی در دانه پنبه شدند در حالی كه سیستم دفاعی گیاه همچنان پابرجا باقی مانده بود.

چنین روشی می تواند امكان استفاده ایمن از بیش از 40 میلیون تن دانه پنبه در سال به عنوان منبعی با ارزش از پروتئین را فراهم آورد.

شیوه به كار گرفته شده در این روش تداخل rna نام داشته و طی آن توالی ژنتیكی به منظور مسدود كردن آنزیم تولید رنگدانه سمی پنبه تنها در دانه پنبه به وجود می آید.

محققان پس از آزمایش موفقیت آمیز در آزمایشگاه، تست این شیوه را در محیط گلخانه ای آغاز كردند تا توانایی بقای گیاه پنبه را با كمك گرفتن از این شیوه جدید مورد سنجش قرار دهند.

نتایج نشان داد پنبه های تصحیح ژنتیكی شده از شرایط كاملا عادی برخوردار هستند و تنها تفاوت آنها با پنبه های معمولی قابل خوراك بودن دانه ها در این گیاهان است.

علاوه بر این كه نشان می دهد می توان از این شیوه در مزارع و برای تولید مقادیر زیادی دانه پنبه استفاده كرد.

بر اساس گزارش تایم، دانه های پنبه تراریخته قبل از ارائه در بازارها نیازمند دریافت تایید دولتی خواهد بود.